אנגלית עברית

לקבלת עדכונים

מפגשים עסקיים

למה כדאי לי להשתמש באפליקציית הכנס?
  • הצטרף למערכת המפגשים העסקיים מבעוד מועד
  • סמן אנשים איתם תרצה להיפגש
  • שלח הודעות פרטיות ליצירת מפגשים בכנס
  • צור קשר עם משתתפים ב-LinkedIn 
  • צפה בתוכנית הכללית ושמור הרצאות ללוח השנה שלך 
  • למד עוד על החברות המציגות
  • עקוב אחרינו בטוויטר
אפליקציית הכנס וקהילת אילת-אילות תהיה פתוחה לכולם עד לתאריך 7 באוקטובר, 2014
לאחר 7 באוקטובר, 2014, רק משתתפים רשומים לכנס יוכלו להשתמש באפליקצייה ולהיות חלק מקהילת אילת-אילות
ההשתתפות בכנס ובתערוכה מותנה ברישום.

נותני חסות

                

מציגים

      

משרדי ממשלה

   

שותפי מדיה